overzicht PG

Leden

Referenties leden

‘Kostendekkende exploitatie én scherpe tarieven’

,,Parkeren is voor ons geen melkkoe. We willen de parkeervoorzieningen kostendekkend exploiteren maar de burger ook scherpe tarieven kunnen bieden. Zonder dat dit ten koste gaat van veiligheid en comfort. Toen onze parkeervoorzieningen grootschaliger werden, zijn we ons gaan bezinnen op het inbesteden. Als lid van de coöperatie kunnen we het beheer veel voordeliger uitvoeren dan wanneer we het zelf doen. We profiteren nu van de schaalgrootte van ParkeerService. Denk alleen al aan de aansluiting op hun centrale meldkamer en de inkoopvoordelen. Op de ledenvergaderingen hebben we inspraak bij het bepalen van het beleid van ParkeerService. In feite is het ons eigen bedrijf.”

Hans Reusch, wethouder Nieuwegein

 

‘Open werkrelatie door hetzelfde belang´

,,We verdienen in Woerden niet aan parkeren. Daarom zijn we blij met de kostenreductie die de samenwerking met ParkeerService opleverde. Ze hebben ons geholpen om het parkeerbeleid meer in lijn te brengen met het publieke belang. Het is prettig dat we hetzelfde belang hebben. ParkeerService hoeft zich niet af te vragen of een beleidskeuze omzet kost. De coöperatie heeft tenslotte geen winstoogmerk. De werkrelatie is daardoor zeer open. Gaat het bijvoorbeeld om de inzet van een beheerder in de parkeergarage, dan is hun advies om deze niet 24/7 in te zetten. Dat is voor een goede dienstverlening niet nodig en commerciële belangen spelen niet mee. Ik vind de coöperatie dan ook een mooie combinatie van marktwerking en een publieke taak.”

Bob Duindam, wethouder Woerden