meldkamer

Over ParkeerService

Missie en visie

ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid. In het stadhuis zijn we een sparringpartner van beleidsmakers. We helpen u bij het maken van een vertaalslag tussen strategische visies en tactisch parkeerbeleid. We geven adviezen over verordeningen, tarifering, parkeerexploitaties en alle andere denkbare onderwerpen. In de stad zijn we een praktisch dienstverlener. Het aanspreekpunt voor automobilisten, inwoners en bedrijven. We verstrekken vergunningen en abonnementen, handhaven het parkeerbeleid, beheren apparatuur, bewaken parkeergarages, kortom: we voeren het parkeerbeleid volledig uit.

Missie ParkeerService

Parkeren makkelijk maken voor gemeenten en automobilisten. 


Visie ParkeerService

Parkeren is meer dan een service aan automobilisten. Het raakt aan belangrijke maatschappelijke thema’s als mobiliteit, economische bedrijvigheid, toeristische aantrekkingskracht en openbare veiligheid. Het opstellen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid vraagt om specifieke, actuele expertise. ParkeerService is ervan overtuigd dat een coöperatie zonder winstoogmerk de meest flexibele én zekere vorm is om gemeentelijk parkeren vorm te geven. U profiteert namelijk van optimale dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten.