Uw voordelen

  • U besteedt uw taken in: lid worden van de coöperatie is een efficiënte manier van samenwerken zonder dat u een Europese aanbesteding hoeft te doen;
  • Behoud van invloed en grip op uw eigen parkeerbeleid en het coöperatiebeleid; 
  • Coöperatie ParkeerService heeft geen winstoogmerk en biedt een hoge kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten;
  • Dankzij de schaalgrootte kan Coöperatie ParkeerService innovatieve diensten, technologieën en faciliteiten organiseren die voor gemeenten afzonderlijk niet haalbaar of rendabel zijn;
  • Betere parkeeroplossingen door kennisdeling. U bent onderdeel van een gezamenlijk platform om kennis te delen. Expertise, kennis en innovaties komen samen;
  • U bent altijd op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op parkeergebied en de (veranderende) positie daarvan binnen het bredere mobiliteitsbeleid, de bereikbaarheid en parkeermogelijkheid in het publieke domein;
  • Volledig inzicht in cijfers. We besturen samen actief;
  • Financiële risico’s zijn beperkt. U bent niet financieel aansprakelijk voor het coöperatieresultaat of voor verliezen van andere leden;
  • Hoge efficiency door inkoopbundeling, standaardisering en digitalisering.