Missie en visie

ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid. In het stadhuis zijn we een sparringpartner van beleidsmakers. We helpen u bij het maken van een vertaalslag tussen strategische visies en tactisch parkeerbeleid. We geven daarbij adviezen over verordeningen, het vaststellen van tarieven, parkeerexploitaties en alle andere denkbare onderwerpen. In de stad zijn we een praktisch dienstverlener en het aanspreekpunt voor automobilisten, inwoners en bedrijven. We verstrekken vergunningen en abonnementen, handhaven het parkeerbeleid, beheren apparatuur en bewaken parkeergarages. Kortom: we voeren het parkeerbeleid volledig uit.

Missie ParkeerService

Het leveren van optimale service tegen een maatschappelijk verantwoord tarief voor zowel gemeenten als automobilisten.

Visie ParkeerService

Parkeren is meer dan een service aan automobilisten. Het raakt aan belangrijke maatschappelijke thema’s als mobiliteit, economische bedrijvigheid, toeristische aantrekkingskracht en openbare veiligheid. Wij willen parkeren en het verblijven van voertuigen gemakkelijker maken door dit efficiënt, slim en aantrekkelijk te organiseren voor zowel onze leden als voor de parkeerders en doen dit door in een coöperatieve vereniging te ondernemen met de achterban; we werken samen als mede-eigenaar én wij werken samen als klant van het bedrijf ParkeerService. Zo profiteert u van optimale dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten.

image