Coöperatie ParkeerService

Uw partner in parkeren

ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid. In het stadhuis zijn we een sparringpartner van beleidsmakers. We helpen u bij het maken van een vertaalslag tussen strategische visies en tactisch parkeerbeleid. We geven daarbij adviezen over verordeningen, het vaststellen van tarieven, parkeerexploitaties en alle andere denkbare onderwerpen. In de stad zijn we een praktisch dienstverlener en het aanspreekpunt voor automobilisten, inwoners en bedrijven. We verstrekken vergunningen en abonnementen, handhaven het parkeerbeleid, beheren apparatuur en bewaken parkeergarages. Kortom: we voeren het parkeerbeleid volledig uit.

Wij zijn een parkeercoöperatie van en voor gemeenten, zonder winstoogmerk. Momenteel participeren er vijftien gemeenten in ParkeerService en ondersteuning vindt plaats door meer dan honderd medewerkers. 

De kracht van coöperatief parkeren

 • Hoge efficiency door inkoopbundeling, standaardisering en digitalisering. 
 • Betere parkeeroplossingen door kennisdeling en gezamenlijke Research & Development.
 • Behoud van invloed en grip op uw eigen parkeerbeleid en het coöperatiebeleid. 
 • Geen financiële aansprakelijkheid voor het coöperatieresultaat. 

 

afbeelding Meldkamer

Centrale Meldkamer

Onze rechtsvorm 

In formele zin is ParkeerService een coöperatieve vereniging U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid). Deze rechtsvorm biedt u als gemeente een optimale mix tussen flexibiliteit en zekerheid. Zo profiteert u van inkoopkracht, kennisbundeling en schaalvoordelen en kunt u samenwerken zonder aan te besteden. Ook beslist u mee over het beleid van de coöperatie en houdt u als gemeente de vinger aan de pols wat betreft de uitvoering van parkeertaken. U bent echter niet financieel aansprakelijk voor het resultaat van de coöperatie.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt namens de leden toezicht op het gevoerde beleid van het bestuur. Daarnaast staat de RvC het bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord. Commissarissen worden benoemd door de algemene ledenvergadering (ALV).

   • Dhr. T. (Tseard Hoekstra) (voorzitter)
   • Mevr. A.R. (Antje) Kuilboer-Noorman
   • Dhr. C.H.W.M. (Kees) van Delft
   • Mevr. R. (Rianne) Wijnands
   • Dhr. J.M.C.M. (Hans) Groen in ’t Wout