Coöperatie ParkeerService

ParkeerService is een parkeercoöperatie van en voor gemeenten zonder winstoogmerk. Momenteel participeren er vijftien gemeenten in ParkeerService en ondersteuning vindt plaats door meer dan honderd medewerkers en een groot netwerk van uitvoerend specialisten. 

Onze rechtsvorm 

In formele zin is ParkeerService een coöperatieve vereniging U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid). Deze rechtsvorm biedt u als gemeente een optimale mix tussen flexibiliteit en zekerheid. Zo profiteert u van inkoopkracht, kennisbundeling en schaalvoordelen en kunt u samenwerken zonder aan te besteden. Ook beslist u mee over het beleid van de coöperatie en houdt u als gemeente de vinger aan de pols wat betreft de uitvoering van parkeertaken. U bent echter niet financieel aansprakelijk voor het resultaat van de coöperatie.

De kracht van coöperatief parkeren

  • Hoge efficiency door inkoopbundeling, standaardisering en digitalisering. 
  • Betere parkeeroplossingen door kennisdeling en gezamenlijke Research & Development.
  • Behoud van invloed en grip op uw eigen parkeerbeleid en het coöperatiebeleid. 
  • Geen financiële aansprakelijkheid voor het coöperatieresultaat.