Mandaatregister

In dit Mandaatregister zijn alle bevoegdheden van Coöperatie ParkeerService U.A. voor het uitvoeren van taken voor de gemeente opgenomen.