Privacyverklaring

Worden uw persoonsgegevens wel veilig bewaard?

Coöperatie ParkeerService verwerkt persoonsgegevens veilig, zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Wij werken volgens de Europese privacy richtlijnen (de AVG/algemene verordening gegevensbescherming).
En in januari 2024 hebben we voor de informatiebeveiliging opnieuw het ISO certificaat gehaald: ISO27001:2022 geldig tot 2027.
 logo ISO 27001

 

Onze visie

Onze klanten, medewerkers en opdrachtgevers moeten erop kunnen vertrouwen dat we persoonsgegevens rechtmatig, zorgvuldig en veilig verwerken. Wie voor ons werkt, begrijpt dit en laat zich hierdoor leiden in zijn of haar dagelijks werk. ParkeerService ziet de bescherming van persoonsgegevens als een zaak van behoorlijk bestuur. De directie van ParkeerService schept de voorwaarden voor een privacybewuste organisatiecultuur en voert adequaat informatiebeveiligings- en privacybeleid. We zijn transparant over onze gegevensverwerking en de manier waarop wij persoonsgegevens beschermen.

Meer weten?

Bekijk dan deze uitgebreide versie van onze Privacyverklaring ParkeerService of ons Beleid informatiebeveiliging.
Voor vragen, verzoeken of meldingen over de informatiebeveiliging of privacy kunt u contact met ons opnemen via privacy@parkeerservice.nl.