Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid

Coöperatie ParkeerService wil dat iedereen de informatie op onze website gemakkelijk kan vinden, gebruiken en bekijken. Ook mensen met een beperking, zoals mensen die slecht zien, gehoorverlies hebben, gehandicapt of laaggeletterd zijn. Daarom werken we aan het verbeteren van online informatie.

Waar moet een toegankelijke website aan voldoen?

Een website moet voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). In de standaard voor digitale toegankelijkheid staan afspraken en eisen voor de manier waarop websites worden ontworpen, gebouwd en beheerd moeten worden. Dit is zowel op functioneel-technisch niveau, visueel ontwerp en inhoud.

Status van de toegankelijkheid

Coöperatie ParkeerService voldoet gedeeltelijk aan de eisen (status B).

In september 2022 is één van onze ledenwebsite onderzocht. De verbeterpunten uit het rapport zijn zoveel mogelijk doorgevoerd, ook op alle andere ledenwebsites. In 2023 is er nog een verbeterslag doorgevoerd in de vorm van een hele refresh van de websites. Omdat de vormgeving is aangepast, is er daarom in januari 2024 een hele nieuwe audit uitgevoerd. De punten die in dit rapport voorkomen, zullen in de zomer van 2024 verwerkt worden waarna er een hercontrole plaatsvindt. Daarna zullen alle ledenwebsites een eigen rapport krijgen omdat elke website een eigen controle op de tekst krijgt. We verwachten dat dit eind 2024 is afgerond.