Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid

Coöperatie ParkeerService wil dat iedereen de informatie op onze website gemakkelijk kan vinden, gebruiken en bekijken. Ook mensen met een beperking, zoals mensen die slecht zien, gehoorverlies hebben, gehandicapt of laaggeletterd zijn. Daarom werken we aan het verbeteren van online informatie.

Waar moet een toegankelijke website aan voldoen?

Een website moet voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). In de standaard voor digitale toegankelijkheid staan afspraken en eisen voor de manier waarop websites worden ontworpen, gebouwd en beheerd moeten worden. Dit is zowel op functioneel-technisch niveau, visueel ontwerp en inhoud.

Status van de toegankelijkheid

Coöperatie ParkeerService voldoet gedeeltelijk aan de eisen (status B).

Een van onze ledenwebsites (zeist.parkeerservice.nl) is onderzocht tussen 5 september 2022 en 19 september 2022. De verbeterpunten uit het rapport zijn waar mogelijk al doorgevoerd. Ook op de andere ledenwebsites zijn die verbeterpunten doorgevoerd. In 2023 volgt nog een verbeterslag in de vorm van een hele refresh van de websites. Hiermee worden nog wat actiepunten aangepakt. Als dit is afgerond verwachten we eind september 2023 de audit te kunnen evalueren.