Nieuwe automatische audit van parkeergelden

14 dec. 2021

ParkeerService heeft besloten tot het introduceren van een automatische koppeling tussen parkeertransacties en geldstromen. Door de variëteit in betaalmethoden, betaaltermijnen, en parkeerapparatuur is een goede financiële controle tijds- en arbeidsintensief. Met een automatische koppeling zijn audits eenvoudiger en is de financiële verantwoording meer transparant voor leden. De oplossing zal per 1 januari 2022 geleverd worden door Monit Data.

 

De complexiteit van parkeergelden
Onderdeel van de dienstverlening van ParkeerService is het verwerken van parkeerinkomsten voor de leden. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Parkeerders betalen op meerdere manieren, zoals munten, papiergeld, bankpas, creditcard en mobiel. Al deze betaalwijzen kennen verschillende doorlooptijden, en parkeerautomaten kunnen ook op verschillende momenten geleegd worden. Daarnaast levert apparatuur van verschillende leveranciers data in verschillende formaten aan. Al deze factoren maakt het controleren van parkeertransacties met de ontvangen gelden tot een lastige en tijdrovende bezigheid.

“Wij vinden een deugdelijke financiële verantwoording voor onze leden essentieel. Met de nieuwe, geautomatiseerde werkwijze die we nu beschikbaar krijgen, verwachten we het gehele controle proces veel efficiënter te kunnen uitvoeren”

Arnold Geytenbeek – Directeur ParkeerService

Om deze uitdaging te lijf te gaan en de leden meer inzicht in de financiële verantwoording te geven zocht ParkeerService een oplossing. Dit is gevonden met de Betalingen Audit module van Monit Data.

Op volledige automatische wijze worden parkeertransacties, de toepasbare tijden en tarieven, en geldtelling- en bankgegevens ingelezen en aan elkaar gekoppeld. Bij de automatische audit kan ParkeerService instellen bij welke mate van afwijking er vervolgens een waarschuwing moet volgen. 

“Wij zijn blij dat we ParkeerService kunnen helpen met meer inzicht in de financiële verantwoording van parkeergelden voor de leden. Het opent deuren naar verdere proces- en inkomstenoptimalisatie. Dit sluit aan bij onze visie dat door ruwe data om te zetten in waardevolle informatie parkeer exploitanten beter en efficiënter kunnen opereren.”

Ernst Bos – Directeur Monit Data

 

Volledig inzicht in parkeren 
De Betalingen Audit module is onderdeel van de Parkeermonitor van Monit Data. De Parkeermonitor combineert data van verschillende bronnen en leveranciers in een gestandaardiseerd formaat. Dit wordt zo verrijkt tot waardevolle informatie die veel inzicht geeft. Financiële analyses kunnen bijvoorbeeld uitgevoerd worden met een verdeling over betaalmethodes, types abonnementen, inkomsten per wijk of tijdsblok, en simulaties naar het effect van het toepassen van andere tarieven.

Daarnaast kan de Parkeermonitor toegepast worden voor inzichten in parkeerbezetting, scanauto data, handhaving en operationeel beheer. Uitbreiding met EV laden en fiets parkeren is ook mogelijk.

  

Over Monit Data
Monit Data levert parkeerdata oplossingen voor gemeenten en particuliere exploitanten. De gebruikersvriendelijke dashboards geven heldere informatie over auto-, EV- en fietsgebruik.  Gebruik de data gedreven inzichten van Monit Data voor stedelijk mobiliteitsbeleid en dagelijks operationeel beheer.

www.monitdata.com