Presentatie ontwikkeling ledendashboard

25 nov 2022

Eind oktober is met een drukbezochte digitale bijeenkomst het dashboard officieel opgeleverd aan de leden. Zij gaven aan erg blij te zijn met dit instrument dat realtime inzicht geeft in de stand van zaken van alle parkeerproducten en -diensten. 

 

De leden kunnen informatie inzien over de uitgegeven parkeerproducten in hun gemeente. Ze kunnen zien hoeveel en welke producten actief zijn (per zone) en ze krijgen inzicht in de aantallen nieuwe aanvragen, beëindigingen en de verlengingen. Deze aantallen worden vergeleken met de aantallen die in de UO staan vermeld. De parkeermanagers kunnen zelf inloggen in het leden dashboard en de real-time data bekijken.